Rekisteriseloste

Tämä on henkilötietosuojalain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 21.2.2013.

1. Rekisterinpitäjä

Aikidoseura Hokutokai ry
Osoite: Töyhtötiaisenkuja 2, 90420 Oulu
Sähköposti: info (ät) hokutokai (piste) fi
Puhelin: 040 848 8445

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tapio Lehtimäki
Sähköposti: puheenjohtaja (ät) hokutokai (piste) fi
Puhelin: 040 848 8445

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain velvoittama jäsenluettelo. Osoitetiedot jäsen- ja harjoittelumaksulaskuille.

Jäsenrekisterin tekninen toteutus on ulkoistettu Flo Apps oy:lle.

5. Rekisterin tietosisältö

– Sukunimi
– Etunimet
– Kotipaikka
– Yhteystiedot
– Syntymävuosi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen itsensä ilmoittamien tietojen mukaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja luovutetaan yhdistyksen sisällä vain niille henkilöille, jotka niitä tehtäviensä puolesta tarvitsevat.

Tietoja säilytetään ATK:lla siten, että niihin pääsy on henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan takana tai vastaavasti.

Verkkopohjaisen jäsenrekisterin tekninen toteuttaja vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuudesta.