Vyökokeet

Vyökoevaatimukset

Suomen Aikidoliiton vyökoevaatimukset – voimassa 1.1.2007 alkaen.

Web-muodossa: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/
PDF-muodossa: Graduointivaatimukset 1.1.2007

Graduoinnit 1.1.2017 alkaen

1.1.2017 alkaen seurassa ei voi suorittaa Aikidoliiton graduointeja.

Syynä tälle on se, että Aikidoliiton hallitus on kurinpitotoimena päättänyt olla myöntämättä seuran tuomareille graduointioikeuksia vuoden 2017 alusta alkaen. Kurinpitopäätöksen taustalla on ns. pakkolisenssiin liittyvät erimielisyydet: voiko liitto vaatia seurojen jäseniltä lisenssiä ja miten graduointiin liittyviä sääntöjä voidaan soveltaa. Tästä tarkemmin alempana.

Kurinpitopäätös on tällä hetkellä liiton Oikeusvaliokunnan ratkaistavana.

Graduoinnit, kurssikokeet ja aikidolisenssi 2016-

Aikidoliitto vaatii kaikilta harjoittelijoilta voimassaolevan aikidolisenssin. Vaatimus astui voimaan alle 18-vuotiaille 1.1.2014 alkaen ja kaikille 1.1.2016 alkaen.

Hokutokai ei vaadi lisenssiä harjoittelijoiltaan ja seuran näkemyksen mukaan liitto ei voi asettaa vaatimuksia seurojen harjoittelijoille, jotka osallistuvat vain seuran toimintaan. Suosittelemme toki lisenssiä vakuutusturvan ja liiton talouden näkökulmasta. Emme kuitenkaan edellytä sitä, koska kustannukset harjoittelijoille ovat tuntuvat.

Aikidoliiton palveluiden käyttäminen vaatii myös voimassa olevan lisenssin vuoden 2016 alusta lukien. Hokutokain näkemyksen mukaan tämä on liiton päätettävissä, toisin kuin kaikkia harjoittelijoita koskeva vaatimus. Kyu-graduoinnin rekisteröinti liittoon on eräs liiton palvelu eli liiton vyökokeiden suorittaminen vaatii siis voimassa olevan lisenssin.

Koska siis seura ei vaadi lisenssiä mutta liiton vyökoe vaatii lisenssin, ei liiton vyökokeita ole seurassa pakko suorittaa. Harjoitella voi täysipainoisesti käymättä vyökokeissa. Vaihtoehtona kyu-vyökokeille tarjotaan seuran omia ns. kurssikokeita, jotka vastaavat tekniikkasisällöltään liiton 6-4. kyu kokeita mutta niistä ei myönnetä vyöarvoja koska rekisteröinnin edellytykset eivät täyty.

Seuran tulkinnan mukaan liiton graduointikäytännöt sallisivat sen, että tällaisia kurssikokeita suorittanut henkilö voisi aloittaa kyu-graduointien tekemisen omalta tasoltaan esim. 3. kyusta alkaen kulkematta uudelleen 6-4. kyu tasojen kautta, kunhan lisenssi- ja muut vaatimukset täyttyvät. Tämä tulkinta on kuitenkin aiheuttanut erimielisyyksiä liiton hallituksen kanssa eikä sitä ole toistaiseksi sovellettu käytäntöön.

Dan-arvoja voi suorittaa joko liiton kautta (1. kyun kautta) tai sitten ilman liittoa Aikikai Hombu dojolle ns. opettajalinjaa pitkin (ei kyu-vaatimuksia).

Yhteenvetona:

  • Seurassa voi harjoitella suorittamatta graduointeja tai kurssikokeita.
  • Liiton kyu-graduointeja voi suorittaa halutessaan, mikäli vaatimukset täyttyvät: lisenssi, rekisteröintimaksu (2016: 15€), minimiajat, tekninen osaaminen. Toistaiseksi graduoinnit tehdään järjestyksessä eivätkä seuran kurssikokeet korvaa kyu-kokeita.
  • Seuran kurssikokeita voi suorittaa halutessaan, mikäli vaatimukset täyttyvät: minimiajat, tekninen osaaminen.